Działanie systemu Bitcoin

Nowoczesna waluta, która może rozwiązać większość płatniczych problemów oraz wpłynąć na zanikanie tradycyjnych systemów płatniczych to Bitcoin. Można je przesyłać właściwie w każde wybrane miejsce na świecie za pomocą Internetu. Nie należy się martwić o poniesienie jakichkolwiek kosztów w postaci prowizji ani opłat za pośredniczenie w transakcjach. Dzięki omawianej walucie banki nie mają już wpływu na pieniądze użytkowników. Również rządy nie mają takiej możliwości, by zdecydować o danej puli monet. Pieniądze nie są przekazywane osobom trzecim podczas przelewów, nie ma dodatkowych kosztów naliczanych jako prowizje i nikt nie manipuluje pieniędzmi ich posiadaczy. Bitcoin nie jest możliwy do podrobienia, ani do dodrukowania. Jego pula jest z góry ustalona i jest niezmienna. Ta waluta nie ma również czynnika ludzkiego, dlatego wszystko przepływa według zasad, które zostały odgórnie ustalone. Wszystkie dokonywane operacje za pomocą tego nowoczesnego systemu płatności są jawne, jednak nie można wywnioskować z tego, kto ich dokonał oraz na czyje konto. Nie posługuje się tutaj żadnymi danymi osobowymi, nawet przy zakładaniu własnego konta. Nikt nie ma możliwości odebrania naszego konta, ani jego zablokowania. Bitcoin http://cryptonews.pl/ to waluta, dzięki której można czuć się bezpiecznie i anonimowo. System polega na tym, że istnieje pewnego rodzaju przysłowiowa „księga”, w której zapisują się wszystkie transakcje omawianą walutą. Jeżeli z pewnego adresu zostaje wysłana dana kwota na drugi adres, wtedy z jednego kont zostaną odjęte monety, które trafią na konto drugie. Jest to więc taka fora jawnej księgi, w której wiadomo, co się stało, lecz nie wiadomo konkretnie, kto wykonał transakcję. Dzięki temu istnieje bardzo prosty system, który pozwala się doliczyć, ile monet posiada dana osoba.
Jest to bardzo prosty w obsłudze system, który praktycznie przebija każdy inny system tradycyjny. Nie wymaga wpisywania żadnych szczegółowych danych, oczekiwania na zaksięgowanie, ani dodatkowych rozliczeń czy potrąceń w postaci chociażby prowizji za przelew. Jest to proste rozwiązanie, które ma spora szansę na zrewolucjonizowanie systemu płatniczego.