Psychoterapia poznawczo- behawioralna

Jeżeli chodzi o podejście poznawczo- behawioralne, jest to jedno z najbardziej skutecznych oraz najlepiej zbadanych podejść w terapiach w historii. Jego podstawę stanowi behawioryzm. Jest to pewien kierunek psychologiczny, na którego podstawie można stwierdzić że wiele zaburzeń wynika właśnie z pewnych wyuczonych reakcji z powodu określonych bodźców. Nie bierze się tutaj pod uwagę pewnych podświadomych zjawisk, jak również psychicznych procesów. Jest to jednak bardzo skuteczna metoda, która nazywa się poznawczo-behawioralna psychoterapia Warszawa zapewnia taką formę pomocy każdemu, kto jej potrzebuje.

Jeżeli natomiast chodzi o ideę tej formy leczenia, panuje pewne przekonanie, że pewne zaburzenia, które występują w zachowaniu określonej jednostki stanowią podstawę wielu negatywnych reakcji, które zostały utrwalone w jej zachowaniu. Przykładem może tutaj być zachowanie neurotyczne. Jeżeli zostało ono w pewien sposób wyuczone, można podjąć pewne działania, dzięki którym zostanie ono zmodyfikowane albo zwyczajnie oduczone. Można także ująć to w takie słowa, że pewne psychologiczne problemy powstają po tym, jak konkretny bodziec zaczyna powodować negatywne uczucia, często również myśli i działania. W takiej sytuacji prowadzący musi pomóc w rozłożeniu na czynniki pierwsze problemu. Tworzy się pewien łańcuch, w którym początek stanowi bodziec, a potem kolejne reakcje i zachowania, które występują u pacjenta. Jeżeli prawidłowo się je zrozumie, wtedy jest łatwiej dokonać modyfikacji i uwolnienia się od powstałego i destrukcyjnego problemu. Tym właśnie zajmuje się poznawczo-behawioralna psychoterapia Warszawa gwarantuje wysokiej jakości terapie również w tej formie. Z tej formy terapii bardzo często korzystają osoby, które mają do czynienia z depresją, fobiami, napadami lękowymi, a także nerwicami. Mogą z niej skorzystać także pacjenci, u których występuje bulimia, schizofrenia, nerwica natręctw, fobia społeczna, jak również stres pourazowy. Zakres działania jest więc stosunkowo duży.

Dzięki takiej terapii można zmienić swój sposób i schemat myślenia, a także powstawanie pewnych zachowań i reakcji. Dzięki właściwie prowadzonej terapii pacjenci przerywają pewien krąg zachowań i myśli negatywnych, a po jakimś czasie są w stanie samodzielnie dokonywać takich zmian i korzystać z metod, jakie oferuje poznawczo-behawioralna psychoterapia Warszawa liczy się z potrzebami pacjentów, dlatego pracujący w niej specjaliści wciąż dokształcają się w tym zakresie i aktualizują swoją wiedzę.

psychoterapia warszawa http://www.psycholokum.pl/